Powrót do: Aktualności

Anna Kochlewska

Śp. Anna Kochlewska

odeszła do wieczności 9 grudnia 2018, przeżywszy 80 lat

 

Wieloletnia, zasłużona dla naszej wspólnoty mieszkanka Komorowa.

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się

na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim

w poniedziałek 17 grudnia 2018 r. o godz. 13.15,

po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

 

 

 

 

Wspomnienie przyjaciół z Komorowskiego Stowarzyszenia

Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

 

Ania Kochlewska zamieszkała z rodziną w Komorowie w latach 70. XX wieku. Dzięki swojej otwartości i aktywności, od razu zjednała sobie w naszej małej komorowskiej społeczności wielu przyjaciół. Poznawaliśmy Ją w różnym czasie i w różnych sytuacjach – jako matkę, kiedy jej synowie chodzili do komorowskiej szkoły, jako koleżankę, kiedy uczestniczyła w zajęciach gimnastycznych prowadzonych w szkole dla dojrzałych kobiet, czy Panią z Księgarni, kiedy z przyjaciółką, śp. Barbarą Trześniewską, prowadziła „zieloną budkę” przy komorowskiej szkole, starannie dobierając bardzo interesujące książki. Zawsze, bardzo taktownie starała się pomóc, czy też doradzić.

 

Włączyła się do organizowania nieformalnej grupy wsparcia osób cierpiących na chorobą Parkinsona z Komorowa i najbliższych okolic, od razu, gdy  Ją o to zapytano i poproszono. Z niezwykłą otwartością i wyczuciem potrzeb osób dotkniętych tą chorobą inicjowała nowe projekty i działania, zjednywała ludzi do wspólnej pracy na rzecz osób, które tej pomocy tak bardzo potrzebowały. Była współtwórczynią Komorowskiego Stowarzyszenia. Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, zarejestrowanego w 2012 roku, potem była wieloletnim Prezesem. Do końca czuliśmy Jej autentyczne zainteresowanie i chęć do pracy.

 

Nie zważając na swoje cierpienie i pogłębiającą się słabość, była bardzo zaangażowana i oddana sprawie niesienia mądrej pomocy, umiała po prostu rozmawiać z ludźmi, a także, co jest znacznie trudniejsze, dzielić się doświadczeniem przeżywania ciężkiej choroby - ta otwartość bardzo pomagała osobom cierpiącym na tę nieuleczalną chorobę. Nie zamykała się jednak tylko w swoim cierpieniu, nie obce Jej były i inne trudne problemy i dolegliwości wieku podeszłego. To dzięki jej ciepłej osobowości, życzliwości i otwartości, wiele osób odnalazło w komorowskim Stowarzyszeniu grupę wsparcia. W trudnym dla siebie położeniu, chorzy i ich rodziny, poczuli, że nie będą pozostawieni sami sobie.

Można powiedzieć, że od początku członkowie Stowarzyszenia stworzyli grupę przyjaciół, pomagających sobie nawzajem, wspierających się i niesamowicie otwartych na potrzeby innych. I Jej udział w tworzeniu tej wspólnoty jest ogromny.

Po koniecznej, z powodu postępującej choroby, rezygnacji z wymagającej i odpowiedzialnej funkcji prezesa, Ania nie poddawała się. Do końca pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Pod koniec życia zapoznawała się z dokumentami siedząc na wózku inwalidzkim. Ale i w takich momentach myślała i interesowała się sprawami każdego z nas, chętnie słuchała, co się dzieje i miała zawsze trafne oceny i rady. 

 

Aniu, serdecznie dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas robiłaś.

Odpoczywaj w pokoju!

 

                                                        koledzy i przyjaciele

z Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona    

 

 

Msza Święta w intencji śp. Anny Kochlewskiej odbędzie się

w kościele Narodzenia NMP w Komorowie

10 stycznia 2019 r. o godz. 18.00.
 

 

Data dodania: