Powrót do: Aktualności

Koncepcja zagospodarowania ulicy Aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie wybrana

Zwycięska praca powstała w kieleckiej pracowni architektonicznej Jakub Heciak Architekci i to na jej podstawie powstanie przyszły projekt modernizacji tej ulicy.

Jak czytamy o zwycięskiej pracy na stronie SARPu:

Praca konkursowa otrzymuje I Nagrodę za całościowe ujęcie przywracające Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie właściwą rangę, jako przestrzeni o szczególnym klimacie przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru alei spacerowej na całej jej długości.

Za podstawowy atut pracy uznano podejście autorów minimalizujące ingerencję w tradycyjny charakter ulicy, przy zachowaniu dominującej roli zieleni, utrzymującej i podkreślającej znaczenie alejowego układu drzew będącego pomnikiem przyrody, oraz kompozycyjnego uzupełnienia innymi elementami roślinnymi. 

Zaproponowane rozwiązania przyjęto jednocześnie za najbardziej realne i ekonomiczne.

Sąd konkursowy uznał, że praca spełnia większość założeń konkursowych, niemniej jednak znajdują się w niej rozwiązania dyskusyjne, które wymagają dopracowania na etapie przygotowania projektu.

Szczegółowe uwagi zostały zawarte w zaleceniach pokonkursowych.

Szacowany koszt wykonania prac na podstawie przedstawionej koncepcji nie powinien przekroczyć kwoty 5,16 mln. zł.

Do konkursy  zgłoszono 3 prace, z których dwie zostały nagrodzone (I nagroda 25 tys. zł, II nagroda – 15 tys. zł; ). Trzecia praca w pierwszym głosowaniu Sądu Konkursowego została zakwalifikowana „jako nie podlegające dalszej ocenie”.

Nagrody zostały ufundowane przez Gminę Michałowice. Konkurs został zorganizowany przez Powiat Pruszkowski przy współpracy Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. 

W skład Sądu konkursowego wchodzili architekci: SARPu, Urzędu Gminy Michałowice, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i z Komorowa (3 osoby – strona społeczna) oraz pracownik Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 

Data dodania: