Powrót do: Aktualności

Podsumowanie

Drodzy Sąsiedzi
Od kwietnia 2015 do marca 2019 siedem osób (wraz ze mną) dbało aby Komorów rósł w siłę a wam żyło się komfortowo.Oto oni - koleżanki i koledzy z zarządu - super ekipa:

Hanka Barlak - śpiewa,tańczy w Kumach,świetna organizatorka. Impreza "Zielono mi " to w większości robota Hanki,tańce w kręgu,warsztaty bębniarskie itd.Aktualnie prezes TPMOK "Komorowianie" - dzięki Haniu

Iwona Masłowska - urządzenia sportowe na pl.Markowiczów,Dzień Latynoamerykański,warsztaty dla dzieciaków i dorosłych z jogi,śpiewu,plastyki.Ile w tej dziewczynie jest energii.Dzięki Iwono

Beata Jarząbek - sportowa kobieta,Aktywny Komorów to była jej działka - grzecznie jej słuchaliśmy co mamy robić przy tej imprezie.Precyzyjna i skuteczna - dzięki Beato

Maciek Polarczyk - człowiek orkiestra,od pomysłu do precyzyjnego wykonania.Mini koncerty pod pergolą zwane śpiewankami,parada starych samochodów,Motomikołajki i wiele innych to pomysły Maćka - można na nim polegać jak na Zawiszy.Aktualnie wiceprzewodniczący Rady Gminy.Szycha. Dzięki Macieju

Marek Biskot - mądra sowa o szerokim spojrzeniu. Służył nam swoim wieloletnim doświadczeniem architektonicznym.Aktualnie przewodniczący komisji społecznej Rady Gminy.Też szycha.Dzięki Marku

Paweł Paradowski - architekt ,wnosił dużo zwłaszcza przy pracy nad projektem modernizacji AMD.Konsultant w konkursie na nowe przystanki WKD.Dzięki niemu wygraliśmy w siatkę z zarządem Michałowic.Dzięki Pawle

Poniżej sprawozdanie z naszej czteroletniej aktywności.Wiele spraw załatwialiśmy w znacznej szerszej grupie niż tylko nasze grono np. modernizacja centrum Komorowa to głównie zasługa pp.Bagińskich i p.Aurelii Zalewskiej.Proszę o tym pamiętać czytając to bardzo lakoniczne sprawozdanie.

Sprawozdanie przewodniczącego i zarządu osiedla Komorów z działalności od kwietnia 2015 do marca 2019 (cały okres kadencji)

Zarząd od wyborów w kwietniu 2015 roku działał w składzie :

Przewodniczący Michał Jeżewski

Członkowie zarządu:

Hanna Barlak
Iwona Masłowska
Beata Jarząbek
Agata Zatorska (do kwietnia 2016)
Marek Biskot (od kwietnia 2016)
Maciej Polarczyk
Paweł Paradowski

Aktywność zarządu skupiała się na następujących obszarach:

Inwestycje: 
1.Modernizacja centrum Komorowa - od stacji WKD do Berylowej - konsultacje przy projektowaniu i nadzór nad realizacją.
2.System stojaków rowerowych - wybór modelu ,znalezienie wykonawcy ,nadzór nad montażem, analiza wykorzystania .Na ul .Matejki stojaki już zapełnione – konieczność uzupełnień.
3.Montaż tablic ogłoszeniowych otwartych i remont zamkniętych – 10 nowych tablic otwartych i 1 zamykana
4.Wybór i nadzór nad montażem urządzeń rekreacyjnych na pl. Markowiczów – 2 słupki z 4 urządzeniami już funkcjonują ,kolejne 2 z 4 urządzeniami będą postawione w maju 2019. 
5.Remont kilkunastu ulic - konsultacje przy koncepcjach ,organizacja zebrań mieszkańców danej ulicy ,nadzór nad realizacją ,odbiory.
Przykładowe nazwy wyremontowanych ulic - Klonowa,Lipowa,Akacjowa,Podlaska,Lubuska,Śląska,Kujawska,Nowowiejska,Granicka,Prusa.Zarząd preferował dwukierunkowość przejazdu, niskie krawężniki, eliminację źle zaprojektowanych chodników.
6.Modernizacja Alei Marii Dąbrowskiej - kilkanaście spotkań komorowskiego aktywu, które doprowadziły do konsensusu społecznego - wspólne stanowisko społeczności komorowskiej przekazane władzom gminy i starostwa.
7.Stacje rowerowe - konsultacje dotyczące lokalizacji stacji wypożyczanych rowerów.
8.Obiekt przy Ceglanej – negatywna rekomendacja społeczności komorowskiej na propozycję wójta aby obiekt stał się świetlicą kulturalną. Decyzją rady gminy obiekt stał się domem dziennego pobytu dla seniorów a wieczorami i w weekendy służy działalności kulturalnej.
9.Zakup i rozstawianie leżaków na pl. Paderewskiego – większość rozkradana.
10.Próba organizacji działalności kulturalnej w wynajętym prywatnym lokalu - nieudana ze względów prawno – formalnych.

Organizacja imprez kulturalnych i sportowych, akcji społecznych

1.Zielono mi - cykliczna impreza organizowana wspólnie z Komorowianami na pl. Paderewskiego wiosną. Koncerty, przejażdżki starymi samochodami, stoiska itp.
2.Aktywny Komorów - coroczna impreza organizowana samodzielnie przez zarząd jesienią na pl. Paderewskiego – zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Bieg na 5km i 10 km.
3.Festiwal Ogrodów - impreza organizowana przez Kulturalny Komorów wspierana funduszami osiedla Komorów.
4.Latino Day – impreza kulturalno – gastronomiczna w komorowskiej szkole
5.Koncerty gordonowskie 
6.Zajęcia z jogi 
7.Zajęcia z tańca nowoczesnego
8.Warsztaty z rysunku i malarstwa dla dzieci
9.Zajęcia z tańca towarzyskiego dla dorosłych
10.Koncerty pod pergolą w centrum Komorowa
11.Warsztaty bębniarskie
12.Tańce w kręgu dla kobiet
13.Sprzątanie lasu w Dzień Ziemi - coroczna akcja z udziałem młodzieży ze szkoły
14.Turniej scrabble – coroczna impreza z udziałem kilkunastu scrabblistów pod kierownictwem Wojciecha Irmińskiego (zarząd funduje nagrody)
15.Brydż i gry planszowe w Art Cafe – cotygodniowe spotkania graczy w dolnej sali
16.Motomikołajki – współudział zarządu w świątecznym przejeździe przebranych motocyklistów przez miejscowości naszej gminy.
17.Spotkanie świąteczne sąsiadów na pl. Markowiczów –występ zespołu Kumy
18.Zajęcia Arte plastyczne i muzyczne z dziećmi

Bezpieczeństwo i ruch samochodowy

1.Stała współpraca z komendantką i dzielnicowym
2.Zmiana lokalizacji ławek na pl. Paderewskiego ze względu na bezpieczeństwo i komfort życia okolicznych mieszkańców.
3.Doprowadzenie do zmiany lokalizacji uciążliwego komisu samochodowego róg Prusa i Wiejskiej
4.Próby egzekwowania przepisu drogowego – zakazu wjazdu w Aleję Marii Dąbrowskiej pojazdów o tonażu powyżej 3,5 tony.

Konserwacja, naprawy, ulepszanie infrastruktury i zieleni

1.Udział w konsultacjach dotyczących przycinania drzew np. - Al. Starych Lip, ul. 3 Maja ,ul. Podhalańska
2.Wymiana lamp ziemnych na pl. Paderewskiego
3.Konsultacje przy nasadzeniach zieleni np. na skwerku przy ul Matejki, w al. Jana Pawła ,w centrum Komorowa -przy stacji.
4.Konsultacje przy lokalizacji koszy na odpadki i pojemników na psie odchody

Organizacja konsultacji społecznych, udział w akcjach społecznych

1,Udział w akcji sprzeciwu wobec budowy sklepu Lidla u wylotu AMD
2.Udział w udanej akcji - mniej agresywny sygnał kolejki WKD
3.Konsultacje w sprawie rogatek na przejeździe WKD
4.Udział w procesie wpisania do rejestru zabytków AMD i jej przedłużenia (park i dwór Markowiczów)
5.Udział w uzgodnieniach z Nadleśnictwem Chojnów dotyczących gospodarki leśnej w naszym lesie (wycinka mniejszych połaci lasu, pozostawianie pasa drzew przy ścieżkach).
6.Udział w wyjaśnianiu sprawy próby odlesienia prywatnych działek w naszym lesie.
7.Podejmowanie wysiłków w sprawie ograniczenia parkowania samochodów w centrum Komorowa
8.Walka ze śmieciami pionowymi - usuwanie nielegalnie przyklejanych ogłoszeń, próba wprowadzenia uchwały rady gminy w sprawie zakazu wieszania reklam.
9.Próba powstrzymania zwałki ziemi nad Utratą i doprowadzenia do ukarania winnych.
10 Udział w skutecznej akcji ratowania drzew przy torach kolejki WKD
11.Udział w akcji protestu przeciw budowie parkingu przy cmentarzu i drogi dojazdowej do niego.
12.Częściowe finansowanie aktywności p.Hanny Dąbrowskiej w zakresie dokarmiania i sterylizacji bezdomnych zwierząt.
13.Próba obrony działki przy Brzozowej przed bezprawnym, zdaniem zarządu ,zasiedzeniem.

Zarząd Osiedla Komorów składa podziękowanie wszystkim mieszkańcom Komorowa za pomoc w działaniach i za udział w akcjach i imprezach.

Komorów 09.03.2019

Za Zarząd Osiedla Komorów
Przewodniczący Michał Jeżewski

Data dodania: