Powrót do: Aktualności

Sesja Rady Gminy w dniu 29 maja 2019 r.

Drodzy Sąsiedzi,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 MAJA ŚRODA GODZ. 16:30 w Urzędzie Gminy Michałowice odbędzie się sesja Rady Gminy Michałowice, na której będzie przedstawiony projekty uchwały dotyczący wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Wójta Gminy Michałowice działek na rogu Alei Kasztanowej oraz ul. Sanatoryjnej w Komorowie, na których planowana jest budowa Lidla.

Projekt uchwały jest wnoszony na podstawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców przez Komitet Inicjatywa Mieszkańców. W załączeniu projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Teren potencjalnej inwestycji mieści się u zbiegu dwóch pomników przyrody: Alei Starych Lip oraz Alei Marii Dąbrowskiej i sąsiaduje z zespołem parkowo-pałacowym wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Budowa obiektu handlowego zmieni nieodwracalnie przestrzeń, wiąże się z powiększeniem ronda na końcu Alei Marii Dąbrowskiej umożliwiającym przejazd tirów, zwiększeniem ruchu w tym już teraz bardzo trudnym komunikacyjnie miejscu.

W Komorowie mieszka ok. 4 tyś. mieszkańców, brakuje terenów pod cele publiczne. Mieszkańcy Komorowa wyrazili wolę innego niż obiekt handlowy wykorzystania tego miejsca składając 940 petycji do Rady Gminy i wnioskując o zakup tego terenu pod żłobek, przedszkole, usługi zdrowotne i inne uzgodnione w konsultacjach społecznych.

Zapraszam mieszkańców do udziału w sesji.

https://bip.michalowice.pl/files/2054071562/viip01.pdf

Data dodania: