Powrót do: Aktualności

Twój głos ma moc

Ponieważ to Samorządy decydują o najważniejszych rzeczach w Twojej okolicy. Konieczny jest właśnie Twój głos! Zdecyduj jak będzie wyglądała

  • Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny
  • Wodociągi, kanalizacja, ścieki, śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
  • Oświata, kultura i sport
  • Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  • Drogi gminne, ulice, place
  • Lokalny transport drogowy
  • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
  • Porządek publiczny
  • .........

 

Data dodania: