Powrót do: Aktualności

Wybory do Zarządu Osiedla Komorów

Z zarządzenia Wójta Gminy Michałowice:

"Zwołuję w dniu 09 marca 2019 r. o godz. 16:00 - I termin (godz. 16:30 – II termin) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 zebranie ogólne mieszkańców dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie zebrania, 2) wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania, 3) sprawozdanie z działalności przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla, 4) wybór komisji wyborczej, 5) wybór przewodniczącego zarządu osiedla, 6) wybór zarządu osiedla (6 osób)."

Data dodania: