Opinia ZOK w sprawie drzew w Komorowie i Granicy

Opinia Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) w sprawie drzew w Komorowie i Granicy, ze szczególnym uwzględnieniem starodrzewia i Pomników Przyrody

Wobec pojawiających się i powracających wątpliwości związanych z ochroną, pielęgnacją i konserwacją drzew w Komorowie i Granicy, Zarząd Osiedla podsumowuje podstawowe informacje, wyraża opinię i zwraca się z uprzejmą prośbą do władz gminy.

Data dodania:

Zarząd złożył Wnioski do planu zagospodarowania obszaru -Aleja Kasztanowa

Wnioski Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) w związku z Uchwałą Gminy Michałowice nr XI/110/2011 z dn. 23.11.11 r. dot. przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru „Aleja Kasztanowa”.

Do:
 Wójt Gminy Michałowice
 Pan Krzysztof Grabka

Data dodania:

Piękno naszych okolic nie jest dane raz na zawsze...

Zarząd Osiedla wydał Kartę Mieszkańca. Nie jest to zbiór nakazów i zakazów. Chcemy zwrócić uwagę na zjawiska, które wpływają negatywnie na jakość naszego codziennego życia, i które mogą zagrozić zniszczeniem naszych okolic. Chcemy podpowiedzieć co każdy z nas może zrobić, aby żyło nam się jeszcze lepiej. Nie tylko obok siebie, ale i wśród swoich.

Kartę Mieszkańca znajdziecie Państwo niebawem w swoich skrzynkach pocztowych. Życzymy miłej lektury.

z pozdrowieniami w Nowym Roku
 Zarząd Osiedla Komorów (Komorów, Granica)
 

Data dodania:

Ogólne Zebranie Mieszkańców

Zarząd Osiedla Komorów (Komorów, Granica)
 serdecznie zaprasza na
 OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

29 listopada 2011r. (wtorek), godz. 18.30* Szkoła Podstawowa w Komorowie

1. Modernizacja Placu Paderewskiego - Prezentacja wizualizacji opartej na wnioskach wypracowanych przez zespół konsultacyjny
 2. Wolne wnioski

Przewodnicząca Zarządu
 Agnieszka Kaczorowska-Budek

* drugi termin 18.45

Data dodania:

Strony